0

เรื่องของโถสุขภัณฑ์แบบโฮมโปร

by

ชนิดของโถสุขภัณฑ์

                1.โถแบบชิ้นเดียว  รูปทรงที่สวยงาม ทำความสะอาดง่ายทั่วถึง น้ำไม่รั่ว เมื่อใช้ไปนานๆ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องประกอบชิ้นส่วน ระบบชำระทำงานเงียบ  แต่ราคาสูงกว่าแบบสองชิ้น หากชำรุด พัง แตก หรือว่าหัก ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้น

                2.โถแบบสองชิ้น   ราคาถูกว่าแบบชิ้นเดียว มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น หากชำรุด หัก แตก หัก อาจจะเปลี่ยนได้เฉพาะชิ้นไม่ต้องเปลี่ยนหมด ทำความสะอาดยาก มักมีคราบหรือว่าสิ่งสกปรกเชื้อโรคตกค้างอยู่ตามซอกมุมรอยต่อ ระบบชำระทำงานเสียงดัง เมื่อใช้งานไปนานๆมักมีปัญหาน้ำรั่วตามรอยต่อ ติดตั้งหลายกระบวนการยิ่งกว่าแบบชิ้นเดียว

ระบบการชำระล้าง

                1.ระบบ Washdown  ระบบนี้น้ำแรง มีเสียงดัง การชำระล้างสะอาดหมดจดและประหยัดน้ำ เนื่องมาจากสัดส่วนของท่อที่ใหญ่ราว 4 นิ้ว จึงทำให้น้ำที่ปล่อยลงมาหม้อเก็บน้ำ มีทั้งความแรงและความรวดเร็วทำให้อาจจะชำระล้างได้หมดจดโดยเร็ว  และไม่มีปัญหาเรื่องท่ออุดตัน แต่จะมีปัญหาในเรื่องของคราบสกปรกที่สามารถตกค้างอยู่ที่บริเวณของคอห่าน เนื่องมาจากคอห่านมักแคบทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงคอห่านน้อย

                2.ระบบ Siphon  คอห่านจะค่อนข้างกว้างและมีน้ำหล่อเลี้ยงในคอห่านมาก แต่มีปัญหาในเรื่องของท่ออุดตันได้ง่าย เนื่องจากว่าท่อจะแคบกว่า ระยะทางถึงท่อน้ำทิ้งยาวกว่าแล้วยังคดเคี้ยวและจะเปลืองน้ำยิ่งกว่าแบบ Washdown   ไม่มีปัญหาเรื่องคราบสกปรกหลงเหลืออยู่ที่คอห่านเพราะคอห่านจะกว้างมีน้ำหล่อเลี้ยงเยอะ ระบบชำระล้างทำงานมักเงียบ โดยทั้งสองระบบนี้หาซื้อได้ที่โฮมโปรทุกสาขา

 

               

 

0

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ลาวใต้

by

                               1.ปราสาทหินวัดพู   ตั้งอยู่บนเนินเขาพู ซึ่งอยู่ในแขวงจำปาสัก เป็นซากปรักหักพังของวัดฮินดูโบราณที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 ถึง 13  โดยวัดพูได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เพราะว่าเคยเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน ตรงทางเข้าวัดพูนั้นมีหินปูเรียงรายสำหรับเดินเข้าวัด มีเสาเรียงตั้งเรียงอยู่หลายต้นขนาบข้างทางเดิน มีเรือนใหญ่ 2 หลัง ซุ้มประตูที่พัง หินสลักเป็นรูปเศียรช้างและรูปปั้นหินรูปต่างๆ เช่นว่า โยคี จระเข้ และมีพระพุทธรูปตั้งวางสำหรับกราบไหว้บูชา บรรยากาศที่ปราสาทแห่งนี้ให้ความรู้สึกถึงความอลังการ ความขลัง ผสมไปกับความลึกลับ พิศวง อาจเกิดจากความเก่าแก่ของปราสาท ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่ทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท

                                2.น้ำตกคอนพะเพ็ง  คือน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งจะมีชั้นของหินไม่สูงมาก  แต่กระแสน้ำที่ไหลจะถาโถมลงมามีความรุนแรงอย่างมาก ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมาจากนั้นจะแยกออกเป็นหลายสาย 

                                3.น้ำตกหลี่ผีหรือว่าตาดโสมพะมิด ตั้งอยู่ในเขตดอนคอน ช่วงที่เหมาะสมแก่การเที่ยวชมในการมาทัวร์ลาวคือช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม เนื่องจากจะเห็นสายน้ำจำนวนมากในแก่งหลี่ผีที่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้วยกำลังแรงแตกออกเป็นละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามน่าตื่นตาเป็นอย่างมาก

0

ชนิดการประกันภัยของกรุงเทพประกันภัย

by

                 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)  มีแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการค้าที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  นักวิเคราะห์ พนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อที่ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วทันต่อสถานการณ์และเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ มีบริการรับประกันภัยโดยแบ่งออกตามชนิด ดังนี้

                1.ประกันภัยการเดินทาง  หมายความว่าการทำประกันภัยที่เหมาะกับผู้เดินทาง ทั้งท่องเที่ยว ทำงานหรือว่าศึกษา

                2.ประกันภัยรถยนต์  หมายความว่าการทำประกันภัยที่ป้องกันเพื่อการใช้รถทุกชนิด

                3.ประกันภัยอุบัติเหตุ  หมายความว่าการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิตและร่างกายเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ (PA)

                4.ประกันภัยสุขภาพ  หมายความว่าการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิตและร่างกายที่เพื่อการป่วยไข้ชนิดต่างๆ

                5.ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า หมายความว่าการทำประกันภัยที่ใช้ป้องกันบ้าน ที่อยู่อาศัยหรือว่ากิจการค้าขนาดเล็ก

                6.ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน  หมายความว่าการทำประกันภัยที่เน้นคุ้มกันสินทรัพย์ในคุณสมบัติพิเศษ

                7.ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก  หมายความว่าการทำประกันภัยที่รับผิดแทนต่อบุคคลภายนอกในสายอาชีพหรือว่าธุรกิจต่างๆ

                8.ประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจ  หมายความว่าการทำประกันภัยเพื่อการประกอบการและธุรกิจทั่วไป

                9.ประกันภัยวิศวกรรม หมายความว่าการทำประกันภัยกลุ่มที่ใช้ในกลุ่มงานวิศวกรรมขนาดใหญ่

                10.ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  หมายความว่าการทำประกันภัยที่ป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขนส่ง และพาหนะขนส่งในทุกรูปแบบ

                11.ประกันภัยประเภทอื่นๆ  หมายความว่าการทำประกันภัยของบุคคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆกัน

                12.โครงการรับประกันภัยสินค้าเกษตร อคส. หมายความว่าการรับประกันอัคคีภัย และการประกันภัยโจรกรรม สต็อกข้าวเปลือก เพื่อโรงสี โครงการรับจำนำข้าวเปลือก

 

 

0

โรคที่มากับแอร์บ้าน

by

                 โรคลีเจียนแนร์ คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบรุนแรง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า ลีจีโอเนลลา นิวโมฟิลา  ซึ่งพบได้ทุกภูมิภาคของโลก เชื้อโรคอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและเจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มีอุณหภูมิ 25- 50 เซลเซียส พบในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ยกตัวอย่างเช่น  หอผึ่งเย็น เครื่องทำน้ำร้อน ถาดรองน้ำจากแอร์บ้าน ฝักบัวอาบน้ำ  รวมถึง เครื่องช่วยหายใจที่ใช้ตามโรงพยาบาล ฯลฯ การติดต่อของโรคนั้น เชื้อโรคอาจจะเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดหายใจ เอาเชื้อโรคที่แพร่อยู่ในอากาศแวดล้อมเข้าไป  โรคนี้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี แต่ยังไม่มีรายงานยืนยันการแพร่ระบาดจากคนไปสู่คน ซึ่งระยะฟักตัวของโรคจะใช้เวลาประมาณ 2-10 วัน   ผู้ที่ได้รับเชื้อเข้าไปบางรายจะไม่มีอาการใดๆ เนื่องจากว่ามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่วนบางรายที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรงจะแสดงอาการของโรค ซึ่งมีด้วยกัน 2 ลักษณะ  โดยจะแสดงลักษณะอาการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้น ทั้งนี้ 1. คนป่วยมีอาการคล้ายกับเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ เรียกว่า โรคไข้ปอนเตียก ระยะฟักตัวสั้นประมาณ 1-2 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ไข้สูง  อาการไม่รุนแรง  และอาจหายเองได้ใน 2-5 วัน 2.ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับปอดอักเสบ เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์  ระยะฟักตัวประมาณ 2-10 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอ ไม่มีเสมหะ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น อ่อนเพลีย อุจจาระร่วงและมีภาวะโซเดียมต่ำ หากเชื้อไปสู่ปอดจะเกิดภาวะปอดอักเสบชนิดรุนแรง ซึ่งอัตราการตายของผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสูงถึงร้อยละ 39 การป้องกันการป่วยจากโรคนี้ด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ   อาจต้องเพิ่มเรื่องการปรับปรุงและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพสะอาดอยู่เสมอด้วย

 

0

เคล็ดลับการเลือกซื้อหาแอร์บ้าน

by

               1.ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  เนื่องจากว่าเป็นเครื่องหมายที่แสดงการประหยัดไฟ แต่ให้ความเย็นที่เท่ากัน  เพราะเช่นนั้นหากแอร์บ้านที่ท่านอยากซื้อหามีค่าบีทียูเท่ากันพร้อมทั้งมีฉลากเบอร์ 5 เช่นกัน ควรจะเลือกซื้อหาจากเครื่องที่มีค่าอีอีอาร์มากกว่า เพราะจะกินไฟต่ำกว่า 

                2.คุณสมบัติพิเศษ  นอกจากจะให้ความเย็นแล้ว ควรจะมองดูคุณสมบัติพิเศษอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเงียบสงบ การดักจับฝุ่น ระบบเซ็นเซอร์ ระบบฟอกอากาศต่างๆที่ป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น

                3.ขนาดของพื้นที่ใช้สอย  เป็นการเลือกขนาดของบีทียูให้มีความพอเหมาะกับสัดส่วนของห้องที่นำไปติดตั้ง ควรจะเลือกให้มีความพอเหมาะจะทำให้แอร์บ้านทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้เครื่องทำงานมากและความเย็นไม่ทั่วถึง หรือแอร์ไม่เย็นนั้นเอง

                4.อายุการใช้งาน  ไม่ควรจะเลือกซื้อหาที่ราคาถูก แต่ควรจะนึกถึงปัจจัยหลายๆอย่าง เนื่องจากราคาที่ถูกนั้นอาจเกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์แอร์บ้านที่ไม่ได้เกณฑ์ก็เป็นได้

                5.ประเภท  แอร์บ้านที่ได้รับความนิยมชมชอบมี 2 ประเภทด้วยกัน เป็น แบบติดผนัง  ซึ่งเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะกับห้องที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ห้องนอนหรือห้องรับแขก  มีรูปแบบที่นำสมัยให้เลือกหลากหลาย ติดตั้งง่าย  แต่ไม่เหมาะสมกับงานหนัก เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น  และแบบตั้ง/แขวน  เป็นเครื่องที่เหมาะสมกับห้องทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจจะเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนเพดาน  ใช้งานได้หลากหลาย และมีระบบการถ่ายเทลมที่ดี  แต่มีรูปแบบให้เลือกไม่มาก

 

 

0

โฮมโปรกับเทคนิคการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำ

by

            อ่างอาบน้ำ  ควรเลือกตามลักษณะการใช้งาน ขนาดและลักษณะพื้นที่ของห้องน้ำ มีทั้งรูปแบบเข้ามุมลอยตัวหรือรูปแบบฝัง มีให้เลือกทั้งรูปแบบ 1 คนและ 2 คน  ซึ่งถ้าเป็นรุ่น 2 คนนั้นก็ควรพิจารณาว่าใช้บ่อยหรือไม่  เนื่องจากอ่างอาบน้ำสำหรับ 2 คนนั้นจะใช้พื้นที่ในการจัดวางและจำนวนการใช้น้ำมากกว่าแบบ 1 คน  ฉะนั้นก่อนการเลือกซื้อหาควรจะลองลงไปนั่งในอ่างอาบน้ำก่อนเพื่อจะดูว่าการดีไซน์ข้างในอ่างอาบน้ำนั้นมีความเหมาะสมกับสรีระของเราหรือไม่อย่างไร รูปลักษณ์เข้ากับแผ่นหลังของเราหรือไม่  มีขนาดที่เล็กหรือใหญ่เกินความจำเป็นหรือเปล่า   โดยส่วนใหญ่แล้วอ่างอาบน้ำแบบเข้ามุมมักมีขนาดของความกว้างคูณความยาวเท่ากัน แต่ในส่วนของความลึกนั้นจะมีมากกว่าอ่างอาบน้ำทั่วไป  ทำให้อาจใช้งานได้อย่างสบาย  วัสดุที่ใช้ทำอ่างอาบน้ำอาจทำมาจากอะคริลิกหรือไฟเบอร์กลาส ซึ่งอ่างที่ทำจาก enameled cast iron จะมีน้ำหนักมาก แต่จะมีความคงทนถาวรและอาจดูแลรักษาได้ง่าย ส่วนอ่างที่ทำจากอะคริลิกนั้นจะมีคราบเกาะติดได้ยากกว่าแบบไฟเบอร์กลาส  นอกจากเทคนิคการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำที่โฮมโปรเอามาฝากแล้วนั้น สิ่งที่ควรคำนึงการจัดการตามความเหมาะสมให้มีความลงตัวกับห้องน้ำก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน เช่น หากเป็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่แล้วนั้น สามารถวางเน้นตำแหน่งและสร้างบรรยากาศได้ตามความพอใจ  แต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังในส่วนของพื้นที่ว่างในส่วนกลางห้อง จึงนิยมวางเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆแบบลอยตัว เพื่อให้เกิดความรู้สึกหรูหรา  ถ้าหากเป็นห้องน้ำที่มีขนาดเล็ก ควรคำนึงถึงเรื่องการใช้งาน การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆจึงเน้นการติดตั้งแบบเข้ามุมเพราะจะช่วยในการประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น 

 

0

การเตรียมตัวทัวร์ลาวด้วยตนเอง

by

            การเตรียมตัวทัวร์ลาวด้วยตนเอง เป็นการเที่ยวอิสระหรือที่เรียกว่าการเดินทางแบบ Backpack ไม่ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ การขับรถเที่ยว  นั่งรถประจำทางเที่ยว  การเที่ยวแบบพักโฮมสเตย์หรืออะไรตามใจที่เราต้องการ อาจเปลี่ยนแผนการท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ ซึ่งควรเตรียมตัว ดังต่อไปนี้

                1.เวลา  ควรศึกษาดูสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับเวลา  ซึ่งการทัวร์ลาวจะต้องเดินทางไกล เพราะฉะนั้นจึงควรมีเวลาที่จะเที่ยวและนอนในประเทศลาวสัก 2-3 วัน เพื่อความสนุกสนานร่าเริงในการท่องเที่ยว

                2.สถานที่ท่องเที่ยว  ควรเตรียมข้อมูลในการเดินทางไปสักหน่อย แต่ไม่ถึงกับจะต้องพิมพ์แผนที่หน้าใหญ่ๆไปด้วย สามารถศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวไปเพียงคร่าวๆ

                3.ค่าใช้จ่าย  ควรเตรียมเงินไปให้พอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมถึงค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

                4.ใจรัก  การเดินทางเที่ยวแบบอิสระจะต้องมีใจรัก ต้องเป็นคนที่ชอบอิสระ เพราะว่าต้องเกิดสถานการณ์ความผิดพลาดอะไรบ้าง ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวและเตรียมใจพร้อมเพื่อที่จะได้ทัวร์ลาวอย่างมีความสุข

                5. การพกเงินติดตัว  ไม่ควรพกเงินไว้ในส่วนเดียว เพื่อป้องกันเงินหายหรือว่าโดนล้วงกระเป๋า ควรพกเงินไว้หลายๆที่ และควรแลกเงินดอลล่าร์ไว้บ้าง เนื่องจากสามารถใช้จับจ่ายในการซื้อของได้อย่างสะดวกและควรมีเงินสดพกติดตัวมากพอ เนื่องจากตู้ ATM อาจจะไม่มีและบางที่อาจจะไม่รับบัตรเครดิต

                6.หนังสือเดินทาง เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากควรเก็บไว้ที่กระเป๋าหน้าและสำเนาเก็บไว้ในกระเป๋าหลังหรือว่าถ้าให้ดีควรจะถ่ายรูปไว้ด้วย

                7. โทรศัพท์  หลายอยู่หลายวันเสนอแนะให้ซื้อซิมต่างประเทศจะประหยัดมาก

                8.ตู้เอทีเอ็มในประเทศลาว ส่วนมากจะมีในแขวงต่างๆ แต่จะไม่ครบทุกแขวง หากเป็นเมืองเที่ยวที่ได้รับความนิยมชมชอบส่วนใหญ่จะมีตู้เอทีเอ็ม

                9.ของมีค่า ไม่ควรนำติดตัวไปเที่ยวด้วย เพราะว่าจะเกิดอันตราย

                10.ที่พัก ในประเทศลาวส่วนใหญ่จะปิดโดยประมาณ 5 ทุ่ม ไม่ได้เปิด 24 ชม. เหมือนบ้านเรา มีเพียงบางที่เท่านั้นที่เปิด 24 ชม.

 

 

0

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และขีปนาวุธทางทหาร

by

             ยูเรเนียม พลูโทเนียม ที่ใช้สำหรับการทหารที่มีอยู่อย่างมากมาย ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะถูกประยุกต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ทางพลเรือ เพราะว่ายูเรเนียมที่ใช้เป็นอาวุธทางทหารมีการเสริมสมรรถนะ U-235 สูงมากถึงมากกว่า 90% ซึ่งเป็นไอโซโทปที่เกิดฟิชชันได้  ในส่วนของพลูโทเนียมที่ใช้เป็นขีปนาวุธทางทหารจะมี Pu-239  มากกว่า 93% สามารถนำมาใช้ราวกับพลูโทเนียมที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะสูงมาก จากคลังสำรองอาวุธจะสามารถนำมาแทนที่ ยูเรเนียมออกไซด์ (U308) จากเหมืองได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10,600 ตัน รองรับความต้องการของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโลกได้ถึง 13%  เป็นเวลานานมากกว่าสามทศวรรษที่ความกังวลพุ่งตรงไปที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ยูเรเนียมที่ใช้ในเชิงการค้าเพื่อพลังงานนิวเคลียร์ อาจจะถูกเบี่ยงเบนนำไปใช้เพื่อเป็นอาวุธนิวเคลียร์ ในปัจจุบันนี้กลับเน้นความสนใจหน้าที่ของยูเรเนียมไปทางการทหาร สำหรับเป็นอาวุธนิวเคลียร์จะกลายเป็นแหล่งสำคัญของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อการพาณิชย์  ตั้งแต่ปี 1987 สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศของอดีตสหภาพโซเวียตได้ลงนามในชุดของสัญญาลดอาวุธ เพื่อใช้ในการลดคลังแสงสรรพาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80%  จึงทำให้เครื่องมือทางนิวเคลียร์เกินความต้องการทางด้านการทหารทั้งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียตอนนี้ ได้ถูกแปลงเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ในส่วนของทางด้านพาณิชย์วัสดุหลักคือ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง (HEU) ที่มียูเรเนียม -235 อยู่ไม่ต่ำกว่า 20% และโดยปกติประมาณ 90% ของยูเรเนียม -235 ยูเรเนียมชนิด HEU สามารถนำมาผสมกับยูเรเนียมที่มีระดับยูเรเนียม -235 ระดับต่ำๆ เพื่อทำให้เป็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำ (LEU)  ซึ่งปกติจะมียูเรเนียม -235 น้อยกว่า 5% เพื่อใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ยูเรเนียม HEU จะถูกนำมาผสมกับยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (depleted uranium) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยูเรเนียม -238  ในธรรมชาติจะมียูเรเนียม -235 อยู่ 0.7%  การผสมนี้อาจจะเป็นในแบบของ กึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงในหัวรบขีปนาวุธทั้งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย รวมไปถึงในคลังเก็บอาวุธทางทหารอื่นๆแล้วอยู่ประมาณ 2,000 ตัน เท่ากันกับประมาณ 12 เท่าของผลผลิตยูเรเนียมจากเหมืองในแต่ละปี

 

0

เส้นทางการทัวร์ลาว

by

 

                1.เครื่องบิน  สายการบินระหว่างกรุงเทพฯ-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจำนวน 4 เส้นทางบิน เป็น นครหลวงเวียงจันทน์,เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและเมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก หรือ นั่งเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานีพร้อมกับนั่งรถต่อจากนั้นยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีเส้นทางโดยประมาณ 50 กิโล

                2.รถประจำทาง   หากเดินทางผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(จังหวัดหนองคาย) มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศจำนวน 4 เส้นทาง เป็น นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย,นครหลวงเวียงจันทน์-อุดรธานี,นครหลวงเวียงจันทน์-ขอนแก่น,นครหลวงเวียงจันทน์-นครราชสีมา

                3.รถไฟ  การเดินทางด้วยรถไฟต้องเดินทางไปลงที่สถานีหนองคายและต้องผ่านการตรวจพิธีคนเข้าเมืองและศุลกากรก่อน จึงอาจที่จะนั่งรถไฟต่อข้ามไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ถัดจากนั้นอีกประมาณ 20 กิโล จึงจะถึงนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจะมีด้วยกัน 2 เที่ยวระหว่างเส้นทางหนองคาย – ท่านาแล้ง ดังนี้ 09.00 น.  ,14.45 น. นอกจากนี้ยังอาจนั่งรถรับจ้างทั่วไปที่มีไว้ให้บริการไปยังจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ด้วย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

                4.รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยต้องมีเอกสารดังนี้ 1.หนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ได้ทำการจดทะเบียนไว้หรือจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2.หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) 3.ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุพร้อมกับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน  4.ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรถครั้งดังกล่าวข้างต้น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์ 30 บาท 5.หากเป็นรถของบริษัทหรือนิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือมีการรับรองสำเนาเอกสารจากผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ ในการทัวร์ลาว

 

0

เส้นทางการทัวร์ลาว

by

 

                1.เครื่องบิน  สายการบินระหว่างกรุงเทพฯ-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจำนวน 4 เส้นทางบิน คือ นครหลวงเวียงจันทน์,เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและเมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก หรือ นั่งเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานีและนั่งรถต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีเส้นทางราว 50 กิโลเมตร

                2.รถประจำทาง   หากสัญจรผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(จังหวัดหนองคาย) มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศจำนวน 4 เส้นทาง คือ นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย,นครหลวงเวียงจันทน์-อุดรธานี,นครหลวงเวียงจันทน์-ขอนแก่น,นครหลวงเวียงจันทน์-นครราชสีมา

                3.รถไฟ  การสัญจรด้วยรถไฟต้องเดินทางไปลงที่สถานีหนองคายและต้องผ่านการตรวจพิธีการคนเข้าเมืองและศุลกากรก่อน จึงสามารถที่จะนั่งรถไฟต่อข้ามไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ต่อไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จึงจะถึงนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจะมีด้วยกัน 2 เที่ยวระหว่างเส้นทางหนองคาย – ท่านาแล้ง ดังต่อไปนี้ 09.00 น.  ,14.45 น. ยิ่งไปกว่านี้ยังสามารถนั่งรถรับจ้างทั่วไปที่มีไว้ให้บริการไปยังจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ด้วย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

                4.รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 1.หนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ได้ทำการจดทะเบียนไว้หรือจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2.หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) 3.ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุและแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน  4.ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรถครั้งดังกล่าว ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์ 30 บาท 5.หากเป็นรถของบริษัทหรือนิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือมีการรับรองสำเนาเอกสารจากผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ

 

0

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยหนึ่งในเครื่องมือนิวเคลียร์

by

คุณลักษณะ

                เป็นเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของเมืองไทย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอนขนาดใหญ่สำหรับการใช้ประโยชน์จากนิวตรอนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตรและการศึกษาวิจัย เป็นต้น

ส่วนประกอบ

                1.แกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  ทำหน้าที่ผลิตนิวตรอนเพื่อให้การใช้ประโยชน์ โดยประกอบด้วยแท่งเชื้อเพลองหลายแท่งอยู่ข้างในถังปฏิกรณ์และข้างในแท่งเชื้อเพลิง ซึ่งแต่ละแท่งประกอบด้วยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ชนิดยูเรเนียมเชอร์โครเนียมไฮโดร์ 8.5% และ 20% โดยทั้งสองชนิดนี้มีการเสริมสมรรถนะ (มีปริมาณยูเรเนียม 235 ต่อปริมาณยูเรเนียมทั้งหมด) ราว 20%

                2.ระบบระบายความร้อน การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ข้างในแท่งเชื้อเพลิงนอกจากจะให้นิวตรอนแล้ว ยังเกิดความร้อนขึ้นด้วย เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นในแกนเครื่อง ซึ่งไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการระบายความร้อนที่ได้ทิ้ง โดยมีหลักการระบายความร้อนจากแกนเครื่องปฏิกรณ์  ที่เรียกว่า การพาความร้อนโดยธรรมชาติ หมายความว่า น้ำที่ได้รับความร้อนจากแกนเครื่องปฏิกรณ์จะร้อนกว่าน้ำส่วนอื่นในบ่อและจะลอยตัวสูงขึ้นสู่ผิว และน้ำที่ร้อนกว่านี้จะถูกดูดออกไปด้วยเครื่องสูบน้ำผ่านท่อสแตนเลสขนาด 6 นิ้วที่ฝังทะลุผ่านด้านข้างของบ่อผนังบ่อเพื่อให้ไปแลกความร้อนกับน้ำ ในส่วนอีกระบบหนึ่งในอุปกรณ์แลกถ่ายความร้อนและในที่สุดความร้อนจะถูกระบายสู่บรรยากาศโดยใช้หอระบายความร้อน

                3.เครื่องกำบังรังสี  เป็นส่วนประกอบสำคัญ มีหน้าที่เพื่อการทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูนั้นมีความปลอดภัย สำหรับเครื่องกำบังรังสีจะประกอบไปด้วยผนังบ่อเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำจากคอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูงและน้ำในบ่อปฏิกรณ์  ทั้งน้ำและคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงจะทำหน้าที่กำบังรังสีที่มีขึ้นจากแกนเครื่องปฏิกรณ์

                4.ระบบวัดและควบคุม  ห้องควบคุมเพื่อให้ทำการดูแล เครื่องปฏิกรณ์ให้มีกำลังตามที่ต้องการในการเดินเครื่องปฏิกรณ์จะดูแลเครื่องปฏิกรณ์ผ่านระบบสั่งการและจะติดตามสภาวะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ผ่านทางระบบวัดซึ่งปรากฏผลบนแผงสั่งการในห้องควบคุม  เช่นว่า ตัวอย่างของสภาวะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ หลักที่ต้องดูแลและติดตามตัวอย่างเช่น กำลังของเครื่องปฏิกรณ์ อุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิง อุณหภูมิของน้ำในบ่อปฏิกรณ์ เป็นต้น  โดยได้มาการใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้วและไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ มีขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพของความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ และการออกแบบบำรุง

 

 

0

การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์

by

                1.การคุ้มครอง  เพราะว่าคุณอาจเป็นบุคคลหนึ่งที่มีรถหลายคัน อาจจะเลือกการทำประกันภัยรถยนต์ของคุณเกือบจะทุกคันกับบริษัทนี้ อาจนำมาต่อรองขอรับข้อเสนอแนะกับบริษัทได้

                2.NBC No Claim Bonus เป็นการขอลดเบี้ยประกันในปีถัดไป เพราะว่าคนไม่เคยมีเรื่องราวการขอเคลมประกันเลย ดังต่อไปนี้ ในปี 1-4  ขอลดได้ถึง 20-50% โดยลำดับ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าเบี้ยประกันได้ดีเลยทีเดียว

                3.ส่วนหักลด  หมายความว่า การยอมให้จ่ายค่าเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นๆเอง ที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สูงมาก อย่างเช่น การเผลอหลับขับรถ ซึ่งยอมจ่ายค่าเสียหายเอง ราว 2,000-5,000 บาทเอง ก็จะทำให้คุณไม่เสียเรื่องราวการของเคลมประกันและอาจช่วยหักลดค่าเบี้ยประกันในปีถัดไปได้

                4.การเคลมประกัน เว้นแต่การที่คุณตัดสินใจในการทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทที่ได้หลักเกณฑ์และมีความหน้าเชื่อถือแล้วนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะตรวจสอบคืออู่ซ่อมรถที่เวลาเกิดอุบัติเหตุสามารถนำรถของคุณไปฝากซ่อมได้โดยไม่ต้องสำรองเสียรายการจ่ายไปก่อน ที่จำเป็นควรจะจดรายละเอียดของฝ่ายคู่ความไว้อย่างละเอียด และพยานรู้เห็น  เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคตามมาภายหลัง

                5.การบริการ  ควรจะศึกษาหาข้อมูลเรื่องการให้บริการของบริษัทนั้นให้ละเอียดก่อน  อาจจะถามจากผู้ที่เคยทำประกันกับบริษัทนี้มาก่อน หรือลองสำรวจดูสัญลักษณ์รับประกัน คุณภาพ ISO ก็ช่วยให้มีความน่าไว้วางใจได้เช่นเดียวกัน

                6.ฐานะทางการเงิน  เพราะว่าบริษัทประกันเปรียบเหมือนสถาบันทางการเงิน ซึ่งหากเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงแล้วนั้น อาจจะเกิดเหตุการณ์บริษัทประกันล่ม เพราะฉะนั้นควรจะตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก่อน แต่ก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าบริษัทประกันส่วนใหญ่จะ เก็บข้อมูลไว้เป็นความในของบริษัท

 

 

 

0

รางวัลเกียรติยศของกรุงเทพประกันภัย

by

                1.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                2.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2545,2546,2547 และปี 2553  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                3.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                4.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง ประจำปี 2545,2546,2547 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในปี 2548  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ของดเว้นการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย

                5.รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review   เนื่องด้วยบริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 2 ครั้ง  ปี 2556-2557

                6.รางวัล Corporate Social Responsibility Award จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

                7.รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS ประจำปี 2011-2012 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

                8.รางวัล Disclosure Report Award 2003 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                9.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                10.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการประจำปี 2548 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                11.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0

รางวัลเกียรติยศของกรุงเทพประกันภัย

by

                1.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                2.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2545,2546,2547 และปี 2553  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                3.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                4.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง ประจำปี 2545,2546,2547 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในปี 2548  บริษัทฯของดเว้นการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย

                5.รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review   เนื่องด้วยบริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 2 ครั้ง  ปี 2556-2557

                6.รางวัล Corporate Social Responsibility Award จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

                7.รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS ประจำปี 2011-2012 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

                8.รางวัล Disclosure Report Award 2003 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                9.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                10.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการประจำปี 2548 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                11.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

0

นครสำคัญของการทัวร์ลาว

by

1.เมืองหลวงพระบาง 

 

                - วัดเชียงทอง  เป็นวัดที่มีความสำคัญและสวยงาม ได้รับความนิยมจากนักเดินทางในการทัวร์ลาวเป็นอย่างมาก

                - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  มีอายุในต้นศตวรรษที่ 19 และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาวมาก่อน ซึ่งโบสถ์หลังนี้ได้ถูกสร้างด้วยเครื่องไม้มีหลังคาซ้อนกันห้าชั้นตามแบบหลวงพระบาง

                – วัดแสนสุขาราม จะมีจุดเด่น เป็น พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่มีอยู่แค่องค์เดียวในหลวงพระบาง มีพระหัตถ์ที่สวยงามผ่องแผ้ว และหอรอยพระพุทธบาทจำลองด้านข้างหอพระยืน และในส่วนของโบสถ์ลงรักปิดทองอย่างสวยงาม   

- พระราชวังหลวงพระบาง  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1904 สำหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยมีลักษณะเป็นศิลป์แบบลาวผสมฝรั่งเศส

 

2.เมืองเวียงจันทน์

 

                - หอพระแก้ว  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากล้านนา  

                -ประตูชัย  สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 สำหรับเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงประชาชนลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการรัฐประหารของพรรคคอมมิวนิตย์

                – วัดสีสะเกด  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2361 เนื่องมาจากในสมัยนั้น ลาวตกเป็นเมืองขึ้นของกองทัพสยาม ซึ่งเจ้าอนุวงศ์จึงดีไซน์วัดตามอย่างศิลป์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงต้นจึงเป็นสาเหตุที่กองทัพสยามไม่ทำลายวัดแห่งนี้  หลังบุกเข้านครเวียงจันทน์ในปี พ.ศ.2371  จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมอง ในปัจจุบันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0

คำศัพท์เกี่ยวข้อง SEO

by

                1.SEO เป็น การเพิ่มศักยภาพในการค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหา ย่อมาจาก Search Engine Optimization

                2.Search Engine เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา เช่นว่า Google.com,Google.co.th,Youtube.com เป็นต้น

                3.Keyword เป็น คำที่ใช้ในการค้นหาที่ผู้ใช้งานInternetนิยมค้นหาผ่านทางเครื่องมือค้นหา สำหรับนำมาสู่เว็บไซต์นั้นๆ

                4.Title เป็น คำอธิบายในส่วนหัวของเว็บไซต์

                5.Description เป็น คำอธิบายย่อๆว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอะไร สำหรับเป็นการบอกให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวข้องเนื้อหาภายในเว็บไซต์แบบคร่าวๆ

                6.Traffic เป็น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

                7.On Page เป็น การเพิ่มศักยภาพของการทำ SEO จากภายในเว็บไซต์

                8.Off Page เป็น การเพิ่มศักยภาพของการทำ SEO จากข้างนอกเว็บไซต์

                9.Back Link เป็น เป็น Link ที่ย้อนกลับมาหาเว็บไซต์นั้นๆ

                10.Tag เป็น คำสั้นๆที่มีเนื้อความ หรือว่า Keyword นั้นเอง นิยมใช้กับการโพสต์บทความต่างๆจะมีการติด Tag ของเว็บไซต์

                11.Link เป็น การเชื่อมโยงระหว่างบล็อกหรือว่าเว็บไซต์

                12.PR เป็น บอกถึงความน่าเชื่อถือหรือว่าประสิทธิภาพของเว็บไซต์

                13.Approve เป็น การรอการตรวจสอบ เช่นว่า การนำ Blog  ไปสมัครกับ Blog directory ที่มีความโด่งดัง

                14.Algorithm เป็น อัลกอริธึมของ Google ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเลยก็ว่าได้

                15.Alt Tags เป็น ข้อความที่ใส่ไว้กำกับรูปภาพต่างๆ

                16.Social Media และ Social Network เป็น เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถใช้ในการโปรโมทบล็อกได้ เช่นว่า Facebook.com,Twitte.com เป็นต้น

                 17.Web Directory หรือว่า Blog Directory เป็น สารบัญของเว็บไซต์หรือว่าบล็อกนั้นๆ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์หรือว่าบล็อกเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

                 18.Index เป็น การที่หน้าบล็อกหรือว่าเว็บไซต์ของเราถูกนำไปจัดอันดับในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ซึ่งอาจจะขึ้นกับหลากหลายปัจจัย  โดยอันดับที่ดีที่สุดจากการค้นหาเป็น อันดับ 1 ในหน้าแรกของการค้นหา

                 19.Submit เป็น การที่เรานำบทความของเราไปส่งให้แหล่งที่รับ Submit ข้อมูล เช่นว่า Social Bookmark หรือว่า Web directory เป็นต้น

                  20.Spam เป็น พฤติกรรมที่ทำอะไรยิ่งกว่าปกติ เกินความจำเป็นพร้อมกับผิดธรรมชาติ  เช่นว่า การเพิ่มของปริมาณข้อมูลในบล็อกหรือว่า เว็บไซต์อย่างมากมายในระยะเวลาเพียงสั้นๆ

 

 

0

พลังงานนิวเคลียร์

by

               พลังงานนิวเคลียร์ หมายความว่า พลังงานที่ได้รับจากการที่นิวเคลียสเกิดการแตกตัว  เพราะพลังงานนิวเคลียร์จะมีคุณค่ามหาศาลในขณะนิวเคลียสแตกตัว และปล่อยอนุภาคออกมานั้นเป็นกฎการสลายตัวจะเกิดนิวเคลียสธาตุใหม่พร้อมทั้งพลังงานนิวเคลียร์ เพราะปฏิกิริยานิวเคลียร์ มี 2 ปฏิกิริยา คือ ปฏิกิริยาฟิชชั่นและปฏิกิริยาฟิวชั่น  ซึ่งปฏิกิริยาฟิชชั่น หมายความว่า  ปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้อนุภาคนิวตรอนหรืออนุภาคอื่นยิงไปยังนิวเคลียสของธาตุหนัก ทำให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นนิวเคลียสใหม่สองนิวเคลียสที่มีมวลใกล้เคียงกันและมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูงกว่านิวเคลียสของธาตุเดิม ซึ่งปฏิกิริยาฟิชชั่นที่เกิดขึ้นนี้จะมีนิวตรอนอิสระเกิดขึ้น เพราะนิวตรอนอิสระจะเคลื่อนไปชนกับนิวเคลียสตัวอื่นของยูเรเนียมก็จะเกิดปฏิกิริยาฟิชชั่นต่อไป เรียกว่า “ปฏิกิริยาลูกโซ่” เนื่องจากจะเกิดต่อเนื่องไม่หยุดและเกิดพลังงานมหาศาล ซึ่งแนวคิดนี้ถูกใช้ประโยชน์ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในส่วนของปฏิกิริยาฟิวชั่น หมายความว่า ปฏิกิริยาที่เกิดจากนิวเคลียสธาตุเบามาหลอมรวมกันเป็นนิวเคลียร์ที่หนักกว่า พร้อมทั้งมีพลังงานปล่อยออกมา เช่นว่า ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ ซึ่งจะมีพลังงานออกมาไม่สิ้นสุด เพราะการรวมตัวของไฮโดรเจน 4 อะตอม จะเกิดเป็นฮีเลียม และพลังงานนี้จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลบนดวงอาทิตย์  ซึ่งเป็นที่มาว่าทำไมศูนย์กลาง ดวงอาทิตย์จึงมีอุณหภูมิสูงถึง 20,000,000 เคลวิน  เพราะการสร้างปฏิกิริยาดังกล่าวนั้นสามารถทำในห้องทดลองได้ เช่นว่า การระเบิดของไฮโดรเจนเป็นผลของปฏิกิริยาฟิวชั่น ซึ่งมีพลังงานสูงกว่าการระเบิดพลังงานนิวเคลียร์มา  แต่ทั้งนี้แล้วยังไม่สามารถควบคุมบังคับให้เกิดปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องได้   ส่วนกัมมันตภาพ หมายความว่า  อัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี และธาตุกัมมันตรังสี หมายความว่า ธาตุที่แผ่รังสีได้ เนื่องจากว่านิวเคลียสของอะตอมไม่เสถียร

                 

 

 

0

ทัวร์ลาวช่วงงานประเพณี

by

               1.เดือนอ้าย : บุญเข้ากรรม  ช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งจะอยู่ในช่วงหน้าหนาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พระภิกษุเข้าพิธีกรรมปลงอาบัติด้วยการอยู่ในเขตที่กำหนด เพื่อจะชำระจิตใจให้สะอาด

                2.เดือนยี่ : บุญคูณลาน  ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  จะมีการทำบุญขวัญข้าว มีการนิมนต์พระภิกษุมาสวดมนตร์เป็นสิริมงคล และเป็นนิมิตรหมายที่ดีซึ่งมีความนับถือว่าจะทำให้การทำนาในปีต่อๆไปเกิดผลดีเพิ่มขึ้น

                3.เดือนสาม : บุญข้าวจี่ ช่วงหลังงานมาฆะบูชา โดยชาวนาจะนำข้าวจี่หรือข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว  ปั้นเป็นก้อนเทียบเท่าขนาดของไข่เป็ดและทาเกลือก่อนจะนำไปเสียบไม้ย่าง  ซึ่งต่อจากนั้นได้ตีไข่ที่ไม่สุกทาให้ทั่วและนำไปย่าง ก่อนจะถอดไม่เสียบออกแล้วนำน้ำตาลอ้อยยัดลงกลางเป็นไส้ แล้วนำไปถวายพระสงฆ์เพื่อให้เป็นการทำบุญ

                4.เดือนสี่ : บุญพระเวส ช่วงเดือนสี่ข้างขึ้นหรือข้างแรม เป็นงานบุญพระเวสหรืองานบุญมหาชาติ โดยลักษณะของงานจะมีลักษณะเดียวกันกับงานฟังเทศน์พระเวสสันดรชาดก มีการตกแต่งประดับประดาโรงธรรมด้วยดอกไม้ และใช้ดอกบัวในการตกแต่งธรรมมาสน์มีการจัดขบวนแห่และมีการเทศน์มหาเวสสันดรทั้งวัน

                5.เดือนห้า : บุญสงกรานต์  ช่วงตรุษสงกรานต์ เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในการมาทัวร์ลาวเป็นอย่างมากและยังถือว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่เหมือนกับประเพณีไทยด้วยนั้นเอง

                6.เดือนหก : บุญบั้งไฟ  ช่วงเดือนหกก่อนฤดูทำนามาถึงย่างเข้าฤดูฝน  ลักษณะคล้ายกับงานบุญบั้งไฟของภาคอีสาน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อจะการบูชาหลักเมืองและเป็นการขอให้ฝนตกต้องตามฤดู

                7.เดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ช่วงเดือนเจ็ด  โดยจุดมุ่งหมายในการจัดงานเพื่อจะเป็นการล้างเสนียดจัญไรที่เกิดขึ้นอยู่กับบ้านเมือง เพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบ

                8.เดือนแปด: บุญเข้าพรรษา ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  เป็นการเริ่มฤดูการเข้าพรรษาแบบเดียวกันประเพณีไทย โดยพระสงห์จะหยุดออกบิณฑบาตรเป็นระยะเวลา 3 เดือน

                9.เดือนเก้า : บุญห่อข้าวประดับดิน การส่วงเฮือและการล่องเฮือไฟ  ช่วงเดือนเก้า เป็นการพิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณต้นตระกูล รวมไปถึงวิญญาณไร้ญาติให้ออกมารับส่วนบุญ

                10.เดือนสิบ : บุญข้าวสาก  ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดงานเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายหรือเปรต ซึ่งห่างจากงานวันบุญข้าวประดับดิน 15 วัน

                11.เดือนสิบเอ็ด : บุญออกพรรษา ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  เป็นงานตักบาตรเทโวเหมือนประเพณีไทย

                12.เดือนสิบสอง : บุญกฐิน ช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 11-เดือนเพ็ญ เดือน 12  เป็นการถวายผ้าแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษามาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษา

 

 

 

0

ส่วนประกอบข้างนอกของแอร์บ้าน

by

 

                ส่วนประกอบข้างนอกของแอร์บ้านจะมีความต่างกันตามแบบและรุ่นของแอร์บ้านนั้นๆ เช่น แอร์บ้านแบบแบ่งแยกแบบติดหนัง ดังนี้

                1.สวิตซ์เปิดปิด  โดยส่วนใหญ่แล้วสวิตซ์นี้จะเปิดค้างทิ้งไว้ เพื่อที่จะรับคำสั่งการเปิดปิดจากรีโมทคอนโทรล เพราะฉะนั้นสวิตซ์เปิดปิดมักมีการติดตั้งอยู่ข้างหลังฝาครอบ

                2.ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล ในสมัยนี้แอร์บ้านมีการสั่งการด้วยสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล เพื่อให้สะดวกในการสั่งการ   เพราะฉะนั้นตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลจึงเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง

                3.แผงกรองอากาศ ทำหน้าที่ในการกรองฝุ่นที่ปะปนอยู่ในภูมิอากาศ โดยบางรุ่นจะมีสารฟอกอากาศอยู่ที่แผงกรองนี้ ซึ่งจะติดตั้งอยู่ข้างหลังฝาครอบ

                4.แผ่นเกล็ดกระจายลม เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางลมขึ้น-ลง หรือว่า ซ้าย-ขวาได้  เพื่อที่จะเป็นการกำหนดทิศทางลมเย็น

                5.ช่องอากาศออก มีลักษณะเป็นตะแกรงซึ่งอยู่ที่แอร์บ้านข้างนอกตึก โดยเป็นช่องถ่ายภูมิอากาศที่ถูกพัดลมดูดภูมิอากาศจากอีกด้านหนึ่งพัดผ่านแผงท่อถ่ายความร้อนออกมา

                6.ท่อระบายน้ำทิ้ง   เมื่อเครื่องดูดอากาศและความชื้นภายในห้องเข้ามาความชื้นพวกนั้นจะกลั่นตัวจนกลายมาเป็นหยดน้ำและถูกถ่ายออกทางท่อระบายน้ำทิ้ง

                7.ไฟแสดงการทำงาน  โดยรูปร่างของไฟที่แสดงจะต่างกันออกไปตามลักษณะและรุ่น ซึ่งปกติแล้วจะมี 3 ดวง คือ ไฟสีแดงจะแสดงสภาวะที่เครื่องกำลังทำงาน ไฟสีส้มจะแสดงสภาวะที่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานแต่ใบพัดส่งลมเย็นทำงานอยู่  และในส่วนของไฟสีเหลืองจะแสด

สภาวะการตั้งนาฬิกาของแอร์บ้าน

 

 

0

เรียนรู้คำศัพท์เพื่อ การประกันรถยนต์

by

              1.ประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์

              2.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกกำหนดโดยกฎหมาย เพื่อให้ความดูแลต่อความสูญเสียของร่างกาย ชีวิต ของผู้ประสบภัยจากการใช้รถยนต์ หรือว่าที่เรียกว่า “พ.ร.บ.” ซึ่งย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

              3.ผู้เอาประกันภัย คือ คู่สัญญาประกันภัย ซึ่งมีภาระหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงต่อผู้รับประกันภัย  รวมถึงมีภาระหน้าที่ชำระเบี้ยประกันภัย กรณีเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนที่ได้เอาประกันภัยไว้นั้น ก็สามารถมีสิทธิในการเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

              4.ผู้รับประกันภัย คือ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ เพราะผู้รับประกันภัยมีอำนาจอันชอบธรรมในรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย และมีภาระหน้าที่ในการพินิจพิจารณารับประกันภัยหรือว่าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือสัญญา

               5.ค่าสินไหมทดแทน คือ ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ โดยการชดเชยค่าเสียหายต่างๆขึ้นอยู่สัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

               6.เบี้ยประกันภัย คือ  จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งมอบกับผู้รับประกันภัย  เนื่องจากว่าสัญญาประกันภัยคือสัญญาต่างตอบแทน หากว่าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยและเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยก็อาจปฏิเสธในเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตราบเท่าที่จะมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยครบตามที่เจาะจงก็เป็นได้

               7.กรมธรรม์ คือ เอกสารที่ออกเพราะผู้รับประกันภัย โดยเอกสารดังกล่าวมีข้อความตรงกับความประสงค์ในใบคำขอ เพื่อใช้เป็นข้อพิสูจน์ ซึ่งระบุถึงสาระสำคัญ ตัวอย่างเช่น ข้อตกลง เงื่อนไข และความดูแลตามสัญญาประกันภัย

 

1 2 3 4 5 61 62